Rådgivning inden for "EL i bygninger"

75% reglen

Hvad gør vi når 75% reglen er væk, dimensionerer vi alle kabler lige til grænsen. Eller er det bedre at bruge 30% reglen?

Beskyttende potentialudligning

Vi skal nu til at potentialudligne armering i beton hvis det kan indføre et farligt potentiale. Det farlige potentiale er "0 volt", og det er tolket i nationalkomiteen at vi kan nøjes med at udligne beton der er i eller i kontakt med jorden.

NYE TERMER

Hvad er ændret de sidste 16 år! Selvom Stærkstrømsbekendgørelsens afsnit 6 bygger på IEC60364, så er der sket meget siden sidste oversættelse. Nye termer(Grundbeskyttelse, Fejlbeskyttelse, Beskyttende potentialudligning, RCD), og nye krav til udløsetider for TT systemer, Jordledere, antal fejlstrømafbrydere i tavler.

Stærkstrøm Ingeniør

Elektriker

Adjunkt "el-installatør" uddannelsen

 

Nye regler 2016

håndbog

Support

Undervisning

Beregninger